ALPHA KING VIỆT NAM MỞ BÁN Căn hộ Alpha Hill Đường Cống Quỳnh Quận 1 Ngay trung tâm Quận 1